სასარგებლო ინფორმაცია

როგორ დავადგინოთ ჩვენი პროდუქტის ორიგინალურობა?

როგორ დავადგინოთ ჩვენი პროდუქტის ორიგინალურობა?

პროდუქციის განმასხვავებელი ნიშანი მოთავსებულია ფრონტალურ მხარეს, ეს იმის გარანტიაა, რომ თქვენ შეიძინეთ საქართველოში წარმოებული ორიგინალური პროდუქტი, შესაბამისად, მიიღეთ მონაწილეობა ადგილობრივი წარმოებისა და ეკონომიკის განვითარებაში, მოგვეცით საშუალება გავიზიაროთ ჩვენი წილი სოციალურიო პასუხისმგებლობის და ცოტათი მაინც დავეხმაროთ ჩვენს ულამაზეს ქვეყანას წინსვლაში.

მადლობა ერთგულებისთვის!